Hvorfor er fortiden viktig i terapitimer?

Hvorfor er fortiden viktig i terapitimer?

Fortiden spiller en viktig rolle innenfor terapitimer og spesielt i kognitiv terapi av flere grunner. For det første gir den et viktig kontekstuelt bakteppe for å forstå dagens mentale og emosjonelle utfordringer. Tidligere hendelser, opplevelser og traumer kan ha...