Behandlinger

Behandlinger

En helhetlig tilnærming

I første time finner vi ut hva du strever med. Det avklares om du er best tjent med noen avgrensede samtaler (1-5 timer), et terapiforløp (vanligvis ca. 10-20 timer) eller om vi skal gi tips om videre henvisning.

En metode passer ikke for alle. Derfor anvender vi en integrert tilnærming hvor valg av metoder skreddersys ditt behov. For noen er det å få innsikt i sammenhengen mellom egen fortid og nåtid tilnærmingen de trenger. For andre er et her-og-nå fokus mer nyttig ved hjelp av f.eks. kognitive teknikker. Hvordan har din livshistorie påvirket deg? Hvilke mellommenneskelige utfordringer trenger akkurat du å jobbe med?  Hvilke grep må du ta for å bevege deg konstruktivt mot dine mål? Vi vektlegger din motivasjon, dine ønsker og den best vitenskapelig dokumenterte effekten i valg av behandlingsmetode.

Individuell terapi

Individuell terapi er en personlig tilpasset behandling mellom pasient og terapeut. Som pasient gir dette deg en unik mulighet til å utforske dine følelser og tanker i en trygg og konfidensiell setting. Terapeuten tilpasser terapiprosessen til pasientens unike behov, mål og utfordringer. Dette inkluderer å velge riktig terapimetode, teknikker og fremgangsmåter.

Tilbys av: psykiater Eirik Auning og psykolog Jørund Aresvik

 

Parterapi

Parterapi en spesialisert form for terapi som fokuserer på å hjelpe par med å forbedre og styrke forholdet.

En betydelig del av parterapi er å forbedre kommunikasjonen mellom partnerne. Terapeuten kan lære dem effektive kommunikasjonsstrategier og hjelpe dem med å forstå hvordan de hører på hverandre og uttrykker seg.

Tilbys av: psykiater Eirik Auning

Videoterapi

Videoterapi representerer en moderne og tilgjengelig tilnærming til å ta vare på din mentale helse. Uansett hvor du er gir videoterapi deg muligheten til å motta profesjonell støtte og veiledning. Du kan delta i terapisesjoner fra et sted som føles trygt for deg. Dette gjør terapi mer tilgjengelig og praktisk enn noensinne, samtidig som det opprettholder den konfidensielle og støttende atmosfæren som er avgjørende for en vellykket terapiprosess. 

Tilbys av: psykiater Eirik Auning

ADHD-utredning

Dersom du ønsker ADHD-utredning anbefaler vi å ta kontakt med våre nevropsykologer, Jørund Aresvik eller Svetlana Tsarkova.

Når diagnosen er satt, har Eirik en rutine for medisinutprøving. Medisinutprøving kan du lese mer om her.

Tilbys av: psykolog Jørund Aresvik og psykolog Svetlana Tsarkova (og psykiater Eirik Auning)

Familiemekling

Familiemekling gir familier en verdifull mulighet til å løse konflikter og gjenoppbygge harmonien. I meklingsprosessen, veiledet av en erfaren mekler, kan familier åpent og ærlig diskutere sine utfordringer og håp for fremtiden. Dette gir en trygg arena for å finne felles løsninger og gjenopprette kommunikasjonen og samholdet. Meklingen fokuserer på å forstå hver persons perspektiv og finne måter å bygge bro over gapene i familien. Det er en støttende og konfidensiell prosess som hjelper familier med å takle vanskeligheter på en konstruktiv måte og gir dem verktøyene de trenger for å gå videre med større forståelse og harmoni.

Tilbys av: psykiater Eirik Auning

Walk and talk

Gå-og-snakk-terapi er et alternativ til å møtes på kontoret som flere og flere foretrekker. Dette lar deg utforske dine utfordringer i  en mer avslappet setting. En terapeut veileder deg mens dere går, og dette skaper en uformell, støttende atmosfære. Mange opplever at det da er lettere å åpne seg om eventuelle tema som skal tas opp. Det er også mulig å legge opp til litt kombinert trening, som er en god bidragsyter til en bedre psykisk helse.

Tilbys av: psykiater Eirik Auning

Nevropsykologisk utredning

En nevropsykologisk undersøkelse vurderer forskjellige aspekter av hjernefunksjonene ved å gjennomføre ulike standardiserte oppgaver. Disse oppgavene kan omfatte områder som hukommelse, konsentrasjon, språkfunksjon, motorikk, og våre sanser (syn, hørsel, berøringssansen). Vi utreder ADHD, autismespekterforstyrrelser (Asperger syndrom), og generell kognitiv svikt. Vi utreder også lese-og skrivevansker, både generelle (som ved psykisk utviklingshemming) og spesifikke (feks dysleksi). Vi utfører også evnetester (IQ-tester) for å identifisere og tilrettelegge undervisningen for barn med høyt akademisk potensial.

Nevropsykologiske undersøkelser, evnetester (IQ) og personlighetsutredninger vil også kunne bidra i saker som omhandler forsikring, straffesaker, erstatningssaker og annet. 

Tilbys av: Psykolog Svetlana Tsarkova og Jørund Aresvik

Ofte stilte spørsmål?

Dersom du ikke har vært i terapi, så kan det være du har spørsmål til hva som skjer og hvordan veien er videre.

Hvor lenge varer en terapitime?

En enkelttime varer i 50 minutter og en dobbelttime varer i 90 minutter.

Hvordan betaler jeg?

Prisene gjelder ved fysisk oppmøte, video- og telefonkonsultasjon. Betaling skjer etter hver time, hvis ikke annet er avtalt. Ved privat helseforsikring fakturer vi som regel forsikringsselskapet direkte. Timer må avbestilles senest 24 timer før eller betales i sin helhet. Det vil være mulig å betale med kort eller Vipps.

Hvordan foregår videotimer?

Du booker time på nett og vil motta en epost med lenke på mail. Du vil også få en påminnelse dagen før timen.

Kan jeg avbestille timen?

Du kan selvfølgelig avbestille timen, men du blir fakturert for vanlig timepris dersom du ikke avbestiller innen 24 timer før bestilt tid.

Hvor lenge bør jeg gå i terapi og kan jeg avslutte når som helst?

I første time finner vi ut hva du strever med. Det avklares om du er best tjent med noen avgrensede samtaler (1-5 timer), et terapiforløp (vanligvis ca. 10-20 timer) eller om du trenger tips om videre henvisning. Du kan selvfølgelig avslutte terapitimene når du vil.

Hva er forskjellen på en psykiater og en psykolog?

Psykiatere og psykologer jobber veldig likt, men en psykiater er lege som også er spesialist på medisiner, kroppslig helse og sammenhengen mellom kroppslig helse og psykisk sykdom. Psykiatere kan i tillegg skrive ut sykemeldinger.

Hva er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi, også kjent som kognitiv atferdsterapi, fokuserer på å løse problemer og øke forståelsen av forholdet mellom tanker, handlinger og følelser. Et hovedmål er å avbryte de selvforsterkende syklene som opprettholder psykiske helseproblemer. Dette oppnås ved å analysere utfordrende situasjoner, utvikle aktiviteter som fremmer selvtillit og vitalitet, utforske og potensielt forandre negative tankemønstre, oppmuntre til økt sosial interaksjon og forebygge tilbakefall.

Hvorfor er fortiden så viktig i terapitimer?

Fortiden gir et viktig bakteppe for å forstå dagens mentale og emosjonelle utfordringer. Tidligere hendelser, opplevelser og traumer kan ha formet våre nåværende tankemønstre, atferd og følelsesmessige reaksjoner.  Les mer om det her.

Hva vi tilbyr

Individuell terapi

Parterapi

Videoterapi

Nevropsykologisk utredning

ADHD-medisinering

Familiemekling

Walk and talk

Kontakt

Kontaktskjema