Hvorfor er fortiden viktig i terapitimer?

Hvorfor er fortiden viktig i terapitimer?

Fortiden spiller en viktig rolle innenfor terapitimer og spesielt i kognitiv terapi av flere grunner. For det første gir den et viktig kontekstuelt bakteppe for å forstå dagens mentale og emosjonelle utfordringer. Tidligere hendelser, opplevelser og traumer kan ha formet våre nåværende tankemønstre, atferd og følelsesmessige reaksjoner. Terapeuten hjelper klienten med å dykke inn i disse tidligere erfaringene for å avdekke de underliggende årsakene til dagens problemer.

Videre er fortiden avgjørende for å avdekke og utfordre negative tankemønstre og overbevisninger som kan være skadelige. Mange av disse tankemønstrene kan ha sitt opphav i tidligere erfaringer, og ved å gjenkjenne dem og arbeide med dem kan klienten lære å tenke mer realistisk og konstruktivt.

I kognitiv terapi er det også viktig å forstå hvordan tidligere hendelser kan ha ført til utviklingen av bestemte kognitive skjemaer og automatiske tanker. Gjennom å se tilbake på fortiden kan man identifisere de spesifikke tankemønstrene som opprettholder psykiske helseproblemer og arbeide med å endre dem.

Sist men ikke minst, fortiden gir også muligheten til å utforske tidligere mestringsevner og ressurser som kan være nyttige i dagens utfordringer. Det kan også bidra til å styrke klientens følelse av egenverd og mestringsevne når man ser tilbake på tidligere suksesser og mestringserfaringer.

Så, i terapitimer og spesielt i kognitiv terapi, spiller fortiden en kritisk rolle i å forstå, utfordre og transformere tankemønstre og atferd for å oppnå bedre psykisk helse og velvære.

Hva vi tilbyr

Individuell terapi

Parterapi

Videoterapi

Nevropsykologisk utredning

ADHD-medisinering

Familiemekling

Walk and talk

Kontakt

Kontaktskjema