Din vei til bedre mental helse

Eirik Auning, psykiater i Oslo

Eirik Auning er utdannet fra Universitetet i Oslo, er spesialist i psykiatri og har 25 års erfaring som lege. Han jobber i et fellesskap med andre kollegaer på Nydalen helsehus.

Han tilbyr både individuelle timer, parterapi og familiemekling. Hvis ønskelig kan man møtes utenfor kontoret («walk and talk»), snakkes på telefon eller via videolenke.

Timer kan bestilles direkte på nett her, ved å skrive til eirik.auning@psykiaterhjelpen.no. eller ringe telefon 97037475.

Hva vi tilbyr

Individuelle timer

Parterapi

Walk and talk

Videoterapi

Familiemekling

ADHD-medisinering

Nevropsykologisk utredning

Individuelle timer

Parterapi

Walk and talk

Videoterapi

Familiemekling

ADHD-medisinering

Nevropsykologisk utredning

En helhetlig tilnærming

I første time finner vi ut hva du strever med. Det avklares om du er best tjent med noen avgrensede samtaler (1-5 timer), et terapiforløp (vanligvis ca. 10-20 timer) eller om vi skal gi tips om videre henvisning.

En metode passer ikke for alle. Derfor anvender vi en integrert tilnærming hvor valg av metoder skreddersys ditt behov. For noen er det å få innsikt i sammenhengen mellom egen fortid og nåtid tilnærmingen de trenger. For andre er et her-og-nå fokus mer nyttig ved hjelp av f.eks. kognitive teknikker. Hvordan har din livshistorie påvirket deg? Hvilke mellommenneskelige utfordringer trenger akkurat du å jobbe med? Hvilke grep må du ta for å bevege deg konstruktivt mot dine mål? Vi vektlegger din motivasjon, dine ønsker og den best vitenskapelig dokumenterte effekten i valg av behandlingsmetode.

Trenger du noen å snakke med om din psykiske lidelse?

Vi kan hjelpe deg med å finne ut hvorfor du sliter i hverdagen, om du trenger kroppslig utredning, samtalebehandling, medisinvurdering eller kortvarig sykemelding.

Opplev effekten av samtale i rolige omgivelser

Noen ganger kan det å gå på tur gjøre det lettere å snakke om krevende tema. Vi tilbyr derfor walk-and-talk terapitimer.
Turer kan bidra til:
• Stressreduksjon
• Økt livsglede
• Å forebygge ensomhet

Hva vi tilbyr

Individuell terapi

Parterapi

Videoterapi

Nevropsykologisk utredning

ADHD-medisinering

Familiemekling

Walk and talk

Kontakt

Kontaktskjema