Prisliste

Prisliste

Prisene gjelder ved fysisk oppmøte, video- og telefonkonsultasjon. Betaling skjer etter hver time, hvis ikke annet er avtalt. Ved privat helseforsikring fakturer vi som regel forsikringsselskapet direkte. Timer må avbestilles senest 24 timer før eller betales i sin helhet.

Du kan betale med kort eller med Vipps.

Enkelttime, 50 min
2850 kr
Dobbelttime, 90 min
3850 kr
Walk and talk
Etter nærmere avtale
Hjemmebesøk
Etter nærmere avtale
Korte erklæringer og bekreftelser
1000 kr

Tjenester

Individuell terapi

Parterapi

Videoterapi

ADHD

Familiemekling

Walk and talk

Kontakt

Kontaktskjema