Prisliste

Prisliste

Prisene gjelder ved fysisk oppmøte, video- og telefonkonsultasjon. Betaling skjer etter hver time, hvis ikke annet er avtalt. Ved privat helseforsikring fakturer vi som regel forsikringsselskapet direkte. Timer må avbestilles senest 24 timer før eller betales i sin helhet.

Du kan betale med kort eller med Vipps.

Enkelttime (psykolog), 60 min
1500 kr
Dobbelttime (psykolog), 90 min
2400 kr
Enkelttime (nevropsykolog), 60 min
1600 kr
Dobbelttime (nevropsykolog), 90 min
2500 kr
Enkelttime (psykiater), 60 min
3100 kr
Dobbelttime (psykiater), 90 min
4100 kr
Walk and talk
Etter nærmere avtale
Hjemmebesøk
Etter nærmere avtale
Korte erklæringer og bekreftelser
1000 kr

Hva vi tilbyr

Individuell terapi

Parterapi

Videoterapi

Nevropsykologisk utredning

ADHD-medisinering

Familiemekling

Walk and talk

Kontakt

Kontaktskjema