Medisinutprøving

 

Medisinutprøving

Har du fått konstatert ADHD og ønsker å finne ut om medisiner kan hjelpe deg?

Eirik Auning jobber som psykiater i Oslo og har utarbeidet en individuelt tilpasset behandlingsplan for medisinutprøving.
Det Eirik trenger når du kommer (evt. sendt på forhånd) er kopi av utredningen din for ADHD. Du bør være utredet av nevropsykolog som har erfaring med slike utredninger. Hvis du er i tvil om dette, ta gjerne kontakt på forhånd.

 

Før det kan gjøres utprøving med medisiner trenger han også bekreftelse på en normal kroppslig undersøkelse inkludert EKG, blodtrykk og evt. blodprøver. Man må også være rusfri og evt. dokumentere dette hvis man har hatt større rusproblemer over tid.

Vanlig medisinutprøving skjer ved en oppstartstime på Nydalen helsehus eller på video. Denne timen inkluderer valg av medisin, gjennomgang av bivirkninger og opptrappingsplan samt utskriving av resepter.

Time nr. 2 er i praksis oppfølging over ca. 6-8 uker (varierer) per SMS, mail eller telefon/video etter behov. Hvis man ønsker å fortsette med medisiner forankres reseptforskrivingen etter dette til fastlegen ved en legeerklæring.

Det skrives ut resepter for 3 måneders forbruk slik at man har tilstrekkelig inntil fastlegen overtar.

Dersom du trenger hjelp med medisinutprøving for ADHD og har ytterligere spørsmål kan du sende meg en mail til eirik.auning@psykiaterhjelpen.no, sende SMS eller ringe meg på telefon 97 03 74 75

Hva vi tilbyr

Individuell terapi

Parterapi

Videoterapi

Nevropsykologisk utredning

ADHD-medisinering

Familiemekling

Walk and talk

Kontakt

Kontaktskjema