Dette bør du tenke på når det gjelder medisinering av ADHD

Dette bør du tenke på når det gjelder medisinering av ADHD

Hva er ADHD?

ADHD er en nevrobiologisk forstyrrelse som påvirker en persons evne til å regulere oppmerksomhet, impulser og hyperaktivitet. Mennesker med ADHD kan ha utfordringer med organisering, planlegging og gjennomføring av oppgaver, noe som kan påvirke deres sosiale, akademiske og yrkesmessige funksjon. ADHD er en mangfoldig tilstand, og symptomer og deres alvorlighetsgrad varierer fra person til person. Tidlig diagnose og passende behandling, som kan inkludere medisiner, terapi og livsstilsendringer, kan hjelpe en person med ADHD til å mestre sine utfordringer og leve et produktivt liv.

ADHD-behandling med medisiner:

Når det kommer til medisinsk behandling av ADHD, er det to hovedkategorier av medisiner som ofte brukes:

  1. Stimulerende medisiner: Dette inkluderer medisiner som metylfenidat (for eksempel Ritalin) og amfetaminbaserte medisiner (for eksempel Adderall). Disse medisinene er kjent for å øke konsentrasjon og oppmerksomhet hos personer med ADHD.
  2. Non-stimulerende medisiner: Slike medisiner, som atomoksetin (Strattera) eller guanfacin (Intuniv), kan også brukes for å redusere ADHD-symptomer. De opererer med en annen virkningsmekanisme og kan være et alternativ for de som ikke tåler stimulerende medisiner.

Bivirkninger av ADHD-medisiner:

Bruk av ADHD-medisiner kan føre til visse bivirkninger som det er viktig å være klar over:

  1. Søvnproblemer: Noen opplever vanskeligheter med å sove når de tar stimulerende medisiner. Dette kan ofte løses ved å justere doseringstidspunktet eller vurdere non-stimulerende alternativer.
  2. Appetittendringer: Tap av appetitt og vekttap er vanlige bivirkninger, spesielt med stimulerende medisiner. Det er viktig å diskutere eventuelle endringer i kostholdet med legen og følge opp nøye.
  3. Emosjonelle endringer: Noen personer rapporterer humørsvingninger eller økt angst som en bivirkning. Dette kan også variere avhengig av dosering og den spesifikke medisinen som brukes.
  4. Hjertefrekvens og blodtrykk: Stimulerende medisiner kan øke hjertefrekvensen og blodtrykket, og dette bør overvåkes nøye hos personer med underliggende hjerteproblemer.

Fordeler av riktig medisinering:

Det er viktig å merke seg at når ADHD-medisiner blir riktig foreskrevet og overvåket av en kvalifisert helsepersonell, kan de ha betydelige fordeler:

  1. Forbedret konsentrasjon: Medisiner hjelper ofte med å forbedre evnen til å fokusere og opprettholde oppmerksomhet, noe som er avgjørende for hverdagslige oppgaver og ansvar.
  2. Bedre impuls- og oppførselskontroll: Personer som tar medisiner, kan oppleve en reduksjon i impulsivitet og hyperaktivitet, noe som kan forbedre deres samhandling i sosiale situasjoner og på skolen eller jobben.
  3. Økt livskvalitet: Riktig medisinering kan hjelpe en person med ADHD til å oppnå en bedre livskvalitet ved å redusere de daglige utfordringene som følger med tilstanden.
  4. Bedre selvfølelse: Når symptomer blir mer håndterbare, kan det forbedre selvtilliten og selvfølelsen hos en person med ADHD.

Husk at behandling av ADHD er individuell, og ikke alle trenger medisiner. Det er viktig å diskutere alternativene nøye med en kvalifisert helsepersonell som kan hjelpe deg med å finne den beste tilnærmingen for deg eller ditt barn. Når medisiner foreskrives og overvåkes riktig, kan de utgjøre en positiv forskjell i livet til de som lever med ADHD.

Hva vi tilbyr

Individuell terapi

Parterapi

Videoterapi

Nevropsykologisk utredning

ADHD-medisinering

Familiemekling

Walk and talk

Kontakt

Kontaktskjema