Nydalen

Eirik Auning, psykiater

Nydalen

Eirik Auning, psykiater

Psykiater Eirik Auning

Eirik Auning er utdannet fra Universitetet i Oslo, er spesialist i psykiatri og har 25 års erfaring som lege.

Han jobber nå i et fellesskap med andre kollegaer på Nydalen helsehus, blant annet med psykologer, nevropsykologer, fysioterapeuter, m.m.

Som fagperson har Eirik erfaring med mange ulike arenaer. Han var blant annet knyttet til Oslo legevakt i mange år, har fungert som sanitetsbefal i Luftforsvaret og jobbet som sykehjemslege. Han har også vært sensor i mange år på diverse høyskoler og på Universitetet i Oslo.

Av de mer utradisjonelle arenaene kan  nevnes at han har vært rådgivende lege på ekspedisjoner til blant annet Mount Everest, Grønland og Antarktis. Han har en spesiell interesse for de eldres psykiske helse og har i mange år sittet i fagrådet til det landsdekkende kvalitets- og forskningsregisteret i alderspsykiatri (KVALAP) og fagrådet til Nasjonalt demensregister (Norkog).

 Han ble ferdig spesialist i psykiatri i 2007, og de siste 15 årene har han hatt sitt hovedarbeidsforhold som overlege på Akershus universitetssykehus. Eirik har en doktorgrad innen tidlig diagnostikk av kognitiv svikt og depresjon og har holdt foredrag og skrevet en rekke artikler med dette som tema. Se link til publikasjonsliste og forskningspris.

Eirik har videreutdanning som kognitiv terapeut, men anvender også psykodynamisk forståelse i sin praksis for bedre å forstå psykologiske sammenhenger. Han tar imot til individualsamtaler, familiemekling eller parterapi.

Ved etablert ADHD-diagnose kan Eirik hjelpe med medisinutprøving.

Hvis ønskelig kan man også møtes utenfor kontoret («walk and talk») eller snakkes på telefon eller via videolenke.

Timer kan bestilles direkte på nett, ved å skrive til eirik.auning@psykiaterhjelpen.no eller ringe telefon 97 03 74 75.

Tjenester

Individuell terapi

Parterapi

Videoterapi

ADHD

Familiemekling

Walk and talk

Kontakt

Kontaktskjema